wow-learn-logo
hero-img-bg

องค์กรพร้อมสู่ยุคแห่งอนาคตหรือยัง ก้าวเป็นผู้นำก่อนใครตั้งแต่วันนี้

เตรียมบุคลากรให้พร้อม เพิ่มขีดความสามารถด้าน Data & AI ออกแบบได้ตามความต้องการขององค์กร สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ

ออกแบบเนื้อหากับเรา
hero-picture
hero-img-bg

เตรียมทีมงานให้พร้อมสู่อนาคต

ทักษะ Data & AI ไม่ได้เป็นเพียงข้อได้เปรียบอีกต่อไป แต่เป็นทักษะจำเป็นในการแข่งขันทางธุรกิจ
การหา Insight และต่อยอดทางธุรกิจได้รวดเร็วจึงสำคัญ เตรียมบุคลากรให้พร้อมเพื่อ Transform องค์กรสู่ 
Data-Driven Organization 

instructor-watermark

มั่นใจได้เมื่อเรียนกับ WowLearn

เรียนจบแล้วสามารถต่อยอดการทำงานได้จริง เพิ่ม Productivity ให้องค์กร

instructor-watermark
icon

เวิร์คช็อป

เราออกแบบ Workshop ให้เข้ากับบริบท
และเป้าหมายขององค์กรเพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับผลลัพธ์ สูงสุดและสามารถสร้าง Impact
ให้กับองค์กร ได้อย่างแท้จริงเพราะทุกธุรกิจ
มีรายละเอียดและรูปแบบการทำงานที่
แตกต่างกัน คอร์สเรียนแบบทั่วไปจึงไม่อาจ
ตอบโจทย์ได้ทั้งหมด

icon

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data & AI ที่มีประสบการณ์
และลงมือทำจริงในหลากหลายอุตสาหกรรม
มั่นใจได้ว่า ไม่ได้สอนแค่ Framework หรือ
Concept เท่านั้น แต่เราปูตั้งแต่พื้นฐาน
พร้อมเจาะลึกเนื้อหา และกระบวนการเพื่อให้
ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถนำไปปรับใช้ต่อได้เอง
ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ใหม่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง

icon

ออกแบบเนื้อหาได้เอง

‘One Size Doesn’t Fit All’
เพราะเราเชื่อว่าแต่ละองค์กรมีความแตกต่าง
และเข้าใจความท้าทายที่องค์กรต้องพบเจอ
เช่น
เรียนไปแล้วไม่ได้ใช้งาน สุดท้ายก็ลืม
หรือเรียนแล้ว
นำมาปรับใช้ต่อไม่เป็นองค์กรก็ไม่สามารถ
ไปถึงเป้าหมายได้เราจึงมุ่งมั่นในการส่งมอบ
การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ได้จริง
ตามความต้องการของแต่ละองค์กร

what-watermark

WowLearn คืออะไร?

WowLearn คือบริการจัดอบรมเทรนนิ่งด้าน Data & AI เพื่อพัฒนาสกิลให้กับพนักงานและผู้บริหารในองค์กร จัดอบรมในรูปแบบ Customized Training Solution ทั้ง Onsite, Online และ E-Learning

เราเชื่อในการพัฒนาบุคลากร เพราะทุกคนสามารถสร้าง Impact และการเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ใช่แค่ผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น เราจึงพัฒนา WowLearn เพื่อจัดอบรมเทรนนิ่งด้าน Data & AI โดยถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยกระดับศักยภาพและการแข่งขันทางธุรกิจไทยสู่สากล

Customized Training Solution

Future-Proof Your Team

Future-Proof Your Team (สร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง)

ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความพร้อมของบุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่การจะหาพนักงานที่พร้อมทุกด้านนั้นก็เป็นไปได้ยาก องค์กรจึงควรพัฒนาทีมงานด้วยสกิลด้าน Data & AI ให้พร้อมต่อทุกโอกาสในอนาคตและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร สอนและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยทีม Data Expert เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและใช้งานได้จริง

อัปสกิลทีมตั้งแต่วันนี้
instructor-watermark

ตัวอย่างทีมผู้สอน

เจษฎากร สมิทธิอรรถกร

  • CEO at Datawow and CTO at Nanameue Inc.
  • Certified ISO27701 CEPAS Data Protection Officer Training Cyber Attack Incident Response
  • Speaker at Digital Trends 2022
  • Speaker at CXO 2022

พัฒน์ ไกรเดช

  • Chief Data Science Officer at Datawow
  • Speaker AIoT As Emerging Leader For Industry 4.0
  • Speaker Data Labeling at Tech Monday

E-Learning Solution

คอร์สเรียนออนไลน์สำหรับผู้ที่ต้องการเรียน
ในนามบุคคล
 อัปเดตเทรนด์ไปพร้อมกับอัปสกิล
ด้าน Data & AI  นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ต่อยอดได้เอง

ดูรายละเอียดคอร์ส
instructor-watermark

รีวิวจริงจากผู้เรียน

ชอบการที่ได้ทำ Workshop ลงมือทำจริง

Worapop Rungruang

Internal Audit Supervisor, IA Signature

tape-bottom-left

ชอบการนำข้อมูล Data จริงที่ทีมงานทำอยู่มาใช้ในการสอนจริง

Kittituch Plangklang

Developer, Remax

tape-top-left-pair
tape-top-right-pair

ชอบที่สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนไปต่อยอดการทำงานได้จริง

Tippawan Sopitchat

Senior internal audit office, IA Signature

tape-top-left

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

WowLearn Logo

บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด

1778 อาคารซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ, ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

www.datawow.co.th

02-024-5560

sales@datawow.io


©2023 Data Wow Co., Ltd. All Rights Reserved.